فهرست ناوبری +

ارسال اگهی

ضوابط درج اگهی:

1-اکانت شما می بایست فعال باشد ،اکانت ها قبل از ثبت در سایت توسط کارشناسان تایید میشود در صورت هرگونه تناقص یا تغییر پسورد و یا غیر فعال شدن اکانت در سایت منتشر نمیشود و به ثبت کننده اگهی اطلاع رسانی می شود.

2-در صورت ریست پسورد و تغییر پسورد قبل از خرید مشترک مسئولیت آن به عهده فروشگاه نمی باشد.

3-قیمت اکانت هر آن چیزی که شما تعیین کرده باشید در سایت قرار میگیرد و مسئولیت عدم فروش اکانت بر عهده شماست.

4-در صورت درج شماره کارت اشتباه مسئولیت آن برعهده خودتان است و می بایست در صورت اشتباه بودن به پشتیبانی فروشگاه اطلاع رسانی شود.

راهنمای درج اکانت:

1-شما می بایست در نام،نام صحیح خود را وارد نمایید.

2-در بخش عنوان مطلب ریجن اکانت خود را وارد نمایید.

3-در بخش مطلب می بایست اطلاعات اکانت ،مبلغ اکانت،شماره تماس و شماره کارت خود را درج کنید.

4-در صورت قانونی بودن اکانت باید ظرفیت آن نیز درج شود.